Ting som skjer

Her vil du kunne lese om prosjekter og programmer jeg arbeider med. Alene eller i samarbeid med andre.

____________________________

Gro Hardersen går solo

small_Gro-HardersenGro er den enkeltpersonen som har hatt størst betydning for min utvikling som veileder og lederutvikler.  Vi jobbet sammen i FMC, og hun viste meg den prosessorienterte måten å kjøre lederutvikling på. I stede for å ha med seg 68 foiler for å fortelle om god ledelse, tar hun utgangspunkt i gruppa. Gjennom å møte personene, utfordringene og kompetansen som allerede finnes, bruker hun relevant teori og verktøy for å bygge læringsprosessen der og da. Dette traff meg, -og alt jeg kan, vet og tror på knyttet til læring (Les mer om læring).

Gro blir nå selvstendig konsulent. Hun kommer fra AFF der hun blant annet har jobbet som veileder i Solstrandprogrammet. Hun har bakgrunn som offiser fra forsvaret og er utdannet psykoterapaut fra Institute of Core Evolution i USA. Men først og fremst er Gro en av landets suverent beste prosessveiledere. Det er i alle fall min mening!

Og nå håper vi det byr seg nye muligheter for samarbeid.

____________________________
Praksisfelleskap for operative ledere

utfordre

Gjennom 2015 har jeg veiledet en suveren gruppe ledere. Annenhver måned kommer vi sammen på Felix konferansesenter i Oslo og diskuterer relevante ledelsestemaer. Jeg bidrar med teori, verktøy og refleksjonsøvelser. De bidrar med egne erfaringer og et fantastisk engasjement for faget. Hver gang går vi fra hverandre med nye innsikter, og noe vi skal øve på eller prøve ut. Neste gang jobber vi med de nye erfaringene. Fikk det ventet effekt? Er det noe å satse på? Er det behov for finjustering?

Ledertvikling krever en fin balanse mellom å bli utfordret og få støtte. Denne balansen finnes i denne gruppen.

Og nå har vi noen ledige plasser. Så du kan få være med hvis du vil!
Sjekk ut:
Praksisfelleskap for operative ledere

__________________

Foredrag på HR Norgekonferanse 9 desember 2014

HR Norge arrangerer fagkonferanse i endringsledelse og jeg skal ha et foredrag om kompetanse og gjennomføringskraft. Jeg skal snakke om hvordan økt kunnskap om læringsprosesser kan hjelpe oss fra den gode planleggingen til faktisk gjennomføring. Det er fortsatt ledige plasser.

09.12.2014, KS-Agenda AS, Oslo

Les mer/meld deg på

__________________________

Høsten 2014 har vært en begivenhetsrik høst. I tillegg til mitt eget nettverk og mine egne kunder, har jeg nå to større samarbeidsprosjekter som setter meg i kontakt med nye bransjer og prosjekter. Det er fantastisk lærerikt.

 

Metier_Logo_bpny

Jeg leverer nå opplæring i kommunikasjon og ledelse, samt mer omfattende lederutviklingsprogrammer sammen med Metier. Det har i løpet av høsten ført meg til Trondheim, Sarpsborg og Lampeland som har det beste konferansesenteret i Norge.

Metier er i dag et av landets fremste fagmiljø innen prosjektledelse. Gjennom riktig kompetanse, forbedring av arbeidsprosesser og innføring av effektive og moderne styringssystemer, bidrar de til at kundene gjennomfører gjentatte vellykkede prosjekter.

Les mer om Metier

 

__________________________

SEL

Senter for erfaringsbasert ledelse er en nettverksorganisasjon startet av Olav Johansen. Han har samlet flinke fagfolk som kan bidra inn og jobbe sammen i ulike prosjekter. Det er en super organisasjon og samarbeidsform som har ført med seg noen spennende prosjekter innenfor både privat og offentlig sektor.

Vår visjon er å være en ledende møteplass og nettverksbygger innen erfaringsbasert ledelse. Vi utvikler, dokumenterer og sprer kunnskap om lederutvikling gjennom reflektert erfaring. Vi ser at det gir resultater. Vi unngår tunge analyser og omfattende målinger – fordi det som regel finnes nok kunnskap. Oppmerksomheten rettes heller mot å sette i gang bevegelser og prøve ut ny atferd – fordi det aldri blir noen forandring uten at noen gjør noe annerledes. Og så analyserer vi, lærer og justerer underveis. Det skapes mot og handlekraft.

 Les mer om Senter for erfaringsbasert ledelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *