Om Anne Gina

IMG_2420

Anne Gina Sveaass, Cand. Educare organisasjon og ledelse, UIO 2001

Mitt fagfelt er ledelse, utvikling og omstilling. Dette feltet har jeg jobbet med som ekstern og intern konsulent, fagansvarlig og toppleder. Dette har gitt meg mange perspektiver og en bred erfaringsbase. Jeg vet om en del ting som ser fint ut på papiret, men som virker veldig dårlig. Også har jeg vært med på å ta en del grep som har hatt en fantastisk gjennomslagkraft. – Det er gøy det!

Jeg har en veldig praktisk tilnærming til endring og omstilling. Jeg tror det handler mye om å etablere de riktige arenaer for påvirkning og samhandling. Vi må sørge for at folk får høre og blir hørt. Det handler om å ruste lederne til å tåle og å håntere ubehaget som oppstår når endringene kommer – Dette er praktisk tilrettelegging, dette er ferdigheter, dette kan vi øve på!

Jobberfaring:

2013-dd ; Selvstendig konsulent

2009-2013; Direktør for organisasjonsutvikling, Sykehuspartner

2005-2009; HR consultant, Oganizational development, FMC technologies

2001-2005; Consultant, Accenture

Spennende ansvarsområder og prosjekter jeg har lært mye av:

  •  Ansvarlig for fagområdene kommunikasjon, lederutvikling, kompetanse- og kulturutvikling i Sykehuspartner (ca 1000 ansatte)
  • Ansvarlig for “revitalisering” etter Sykehuspartner slo sammen ni lokale IKT enheter til en regional fellestjenesteleverandør. Dette innebar; nye arbeidsprosesser, ny organisering, nytt arbeidsverktøy, nedbemanning, relokalisering, etablering av felles organisasjonskultur. Utvikling av konseptdesign og implementering av prioriterte tiltak innen; kultur, kommunikasjon, kompetanse- og lederutvikling
  • Ved å etablere gode arenaer, trene på prioriterte lederferdigheter og sikre medarbeiderinvolvering har Sykehuspartner i løpet av tre år reetablert medarbeidertilfredshet og organisasjonstilhørighet på nivå med resten av Helse Sør-Øst.
  • Veiledning og utvikling av enkeltledere og ledergrupper (Accenture, FMC og Sykehuspartner)
  • Ansvarlig for etablering av en international Traineeordning (FMC)
  • Ansvarlig for brukerinvolvering, kommunikasjon og omstilling vedrørende nytt kontorbygg, og overgang til åpent kontorlandskap  (FMC)
  • Ansvarlig for kommunikasjon og forankring i større omstillingsprosjekter (Accenture/Telecomkunde)
  •  Utviklet en forretningsorientert HR strategi i samarbeid med kundens HR direktør. Implementerte prosessen for strategisk kompetanseutvikling og prestasjonsledelse i samme prosjekt (Accenture/Telecomkunde)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *