Læring = knytte noe nytt og ukjent, til noe kjent

Det finnes et hav av måter å lære på; lek, spill, erfaringer, observasjon av andre, observasjon av seg selv, undervisning, egenstudier, refleksjonsgrupper…. 

læring
Alt dette er pedagogiske metoder som legger til rette for læring.
Selve læringen skjer imidlertid på samme måte uavhengig av hvilken metode du bruker.

“Læringen skjer ved at du knytter ny informasjon til noe du allerede vet og kan”.

Som foreleser og veileder skal jeg legge til rette for læring, utvikling og endring. Det blir helt avgjørende for meg å vite noe om deg, og hva du allerede vet og kan. Og jeg må legge til rette for at du får tid, anledning og hjelp til prosessen med å knytte det nye til det gamle.
Jeg synes dette er det mest spennende emnet i verden og det var derfor jeg i sin tid ble pedagog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *