Flinke folk lærer mest

HRNorgeMARs Som foreleser på HBV har jeg akkurat tilbrakt 3 intensive dager i HR Norges lokaler. Fagfolk fra en rekke ulike organisasjoner har jobbet knallhard med å tilegne seg ulike teoretiske aspekt ved endringsledelse. (Se Fig1:3)  Hvilke faser kjennetegner et endringsløp? Hvilken endringsstrategier har vi? Hvordan kan vi utvikle endringskapasitet i en organisasjon? Hva er de viktigste drivkreftene i en endring? Hva slags ledelse er nødvendig? Hvem bør involveres når? Grei ut og drøft! Og SOM det drøftes og reflekteres (Fig 1:2 og 4). Det er virkelig en sann fryd å se hvordan ny kunnskap bare suges opp, og i løpet av nanosekunder, anvendes direkte på deltakernes egne erfaringer og problemstillinger. Både teori og praksis problematiseres, settes i perspektiv og får nye innfallsvinkler. Erfaringer deles, og nye handlingsalternativer dukker opp (Fig 1:4). På årets kull var det mange svært erfarne deltakere som var genuint opptatt av temaet, – de ville lære om endringsledelse. Dette akselererer læringsprosessen i hele gruppa og gir meg visshet om at jeg har verdens beste jobb. Nå skal alle de flinke folka hjem for å lese, skrive oppgave og forberede seg til eksamen, men enda viktigere; de er klare for å prøve ny atferd i egen organisasjon.

_____________

Figuren til Korthagen viser hvordan refleksjon er nøkkelen til læring, utvikling og endret atferd. Vi må skape arenaer for refleksjon og mulighet til å se egen praksis i nytt lys. Er du leder eller fagperson bør du skaffe deg noen slike arenaer, det finnes kanskje noen rundt deg allerede. Hvis ikke kan jeg så absolutt anbefale 10 studiepoeng fra HR akademiet/HBV , eller prakisfelleskap gjennom Senter for erfaringsbasert ledelse. Da er du også sikret teoretisk påfyll, gode fagdiskusjoner og veiledning. alact-kopi Fig 1: Korthagen, F. A. J. (1985). Reflective teaching and preservice teacher education in the Netherlands.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *