Ansvar for andres læring

Plant-growing-shutterstock_57041488

Det er lett å gå seg vill i jakten på det perfekte kursopplegget.  Jo  mer erfaren og krevende målgruppen er, jo mer forsøker vi å “sikre god læring”.  Med en ulmende angst over å ikke ha nok å by på, pøser vi på med dem som har nådd lengst i sitt felt. Næringslivsledere, fjellklatrere og forfattere får tid og rom til å snakke om sin egen reise og sine erfaringer.  Vel og bra, men i vår iver etter å bringe til torgs god innsikt, må vi være forsiktig så vi ikke fjerner oss fra selve kjernen til utvikling; nemlig fokuset på deltakernes  erfaringer og felles refleksjon rundt ny innsikt og eksisterende praksis. Her finner du en god læringsmodell:


LÆRINGSMODELL

Jeg har hatt mye glede av denne modellen fordi den minner meg om at læringen er en prosess og at det er prosessen jeg skal legge til rette for

Impuls: En impuls kan være hva som helst; faglig input, foredrag, øvelser, verktøy osv. En impuls kan være svært nøye planlagt, eller det kan være noe som oppstår i situasjonen. Som veileder er det mitt ansvar å legge til rett for gode impulser og styre hvilke impulser som får plass i rommet. Som deltaker er ditt ansvar å være nysgjerrig på de impulser som kommer og kjenne etter hva de gjør med deg.

Reaksjon: Når impulsen er oppfattet vil det alltid avstedkomme en reaksjon hos deltakerne. Sosialisering, oppdragelse og skole har imidlertid lært oss at vi skal være forsiktige med hvilke reaksjon vi eksponerer i en gruppe. Det er imidlertid i den ærlige reaksjonen den sentrale informasjonen om deltakerne og deltakernes forhold til temaet ligger. Som veileder er det derfor mitt ansvar å legge til rette  en arena hvor alle reaksjoner kan snakkes om og få aksept som en gyldig reaksjon.  Som deltaker er det ditt ansvar å “melde deg på” og dele de reaksjoner og tanker du får.

Refleksjon: Enten reaksjonene har vært sånn eller sånn er det når man begynner å snakke om hva som skjedde, hvorfor det skjedde og hvordan det påvirket oss som virkelig fører til ny innsikt. Som veileder er det mitt ansvar at disse refleksjonene knyttes til temaet, har en retning og får fremdrift. I den grad det er interessant vil jeg også knytte det opp til sentral teori og forskning innenfor området. Som deltaker er det ditt ansvar å bidra, dele og være nysgjerrig temaene som diskuteres.

Læring/Ny praksis: Hele hensikten med utviklingsaktiviteten er jo å videreutvikle eller øve på nye tanke- og handlingsmønster. Basert på de refleksjonene du har gjort deg må du derfor ut og praktisere. Nye situasjoner vil igjen føre til nye impulser og vi kan kjøre en ny læringssløyfe. Som veileder kan jeg støtte deg i denne prosessen, men i denne fasen er det du som deltaker som har hele ansvaret for at det faktisk skjer. Ny praksis i ditt liv og virke, er det bare du som kan skape.

OBS! Det er ikke jeg som har utviklet denne modellen. Jeg har stjålet den et sted for lenge siden, men jeg har ikke lykkes med å finne noe opphavsrett på den. Derfor er det dårlig med  kildehenvisning her.  Kanskje har jeg også stjålet litt herfra og derfra. Har du imdilertid noen tanker om hvor den kommer fra eller erfaringer med bruk så del gjerne i kommentarfeltet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *